Juridisch oordeel van het Monsanto Tribunaal: dinsdag 18 april

Op dinsdagmiddag 18 april zullen de rechters hun conclusies en wettelijke aanbevelingen presenteren in Den Haag. We zullen deze gebeurtenis uitzenden in het Engels, Frans, Duits en Spaans zodat zoveel mogelijk mensen in de wereld er direct kennis van kunnen nemen.

Op 16 en 17 oktober 2016 kwamen meer dan 30 getuigen en experts uit de hele wereld bijeen voor het Monsanto Tribunaal in Den Haag. Voor een panel van vijf rechters uit verschillende delen van de wereld legden ze getuigenissen af en presenteerden analyses over de schadelijke effecten van producten en praktijken van Monsanto.

De hoeveelheid materiaal over deze schade was zo omvangrijk dat de rechters de 20 weken die sindsdien verstreken nodig hadden om dit alles zorgvuldig te overwegen. Nu is het zo ver. Op dinsdagmiddag 18 april zullen de rechters hun conclusies en wettelijke aanbevelingen presenteren in Den Haag. 

We zullen deze gebeurtenis uitzenden in het Engels, Frans, Duits en Spaans zodat zoveel mogelijk mensen in de wereld er direct kennis van kunnen nemen. De link is tegen die tijd te vinden op onze website.

We zien uit naar een diepgaand en grensverleggend juridisch oordeel, dat grote gevolgen kan hebben voor verdere claims tegen Monsanto en vergelijkbare bedrijven. Herinner de woorden van rechter Tulkens, voorzitter van het Monsanto Tribunaal en voormalig vice-president van het Europees Hof voor de Mensenrechten: “Het oordeel zal gericht zijn aan Monsanto en aan de Verenigde Naties. Vanuit dit oordeel kunnen andere jurisdicties betrokken worden en kunnen meer rechters instappen. Wij, als rechters [in dit tribunaal] hebben gezien, gehoord, genoteerd en besproken. Het is heel goed mogelijk dat de internationale wetgeving nieuwe kwesties zoals ecocide in overweging zullen nemen.

 

Mocht het tot een fusie komen met Monsanto, zorg dan dat Bayer de volledige wettelijke aansprakelijkheid overneemt – brief aan de EU anti-kartel commissie

Zoals waarschijnlijk bekend, willen Bayer en Monsanto fuseren tot een nog grotere agro-chemie en zaden gigant. Over de hele wereld klinkt veel protest tegen deze machtsconcentratie, van boeren- en maatschappelijke organisaties tot kritische consumenten. Om groen licht te krijgen voor de fusie moeten de mededingingsautoriteiten in circa 30 landen instemmen. Het verzoek aan de EU wordt in de loop van de komende maand verwacht.

In een brief aan de EU commissie die hier over gaat vragen de organisatoren van het Monsanto Tribunaal om de conclusies van het Tribunaal mee te nemen. “Het is goed mogelijk dat er als gevolg van het oordeel van de rechters nieuwe aansprakelijkheidszaken tegen Monsanto worden gestart in gewone rechtbanken. Wij hebben echter gezien dat bedrijven in het verleden gebruik hebben gemaakt van fusies om hun wettelijke verantwoordelijkheid te ontlopen. De Bhopal ramp in India is een bijzonder verontrustend voorbeeld. Tot de dag van vandaag weigert Dow Chemical de volledige verantwoording te accepteren voor de ramp in een chemische fabriek die in 1984 plaatsvond, ook als fuseerde het bedrijf in 2001 met Union Carbide, verantwoordelijk voor het ontsnappen van het dodelijke gas. We roepen u op om te garanderen dat Bayer bij een eventuele fusie de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle toepassingen en gevolgen van de producten, productiemethodes en vervuilingen veroorzaakt door Monsanto en haar producten voor gezondheid en milieu, in lopende en toekomstige rechtszaken.”

 

Vijandelijkheden tegen getuige in Tribunaal gestopt na protesten

Een van de getuigen in Monsanto Tribunaal – de Argentijnse onderzoeker Doktor Damian Verzeñassi – is zwaar onder druk gezet door de decaan van zijn Universiteit van Rosario. Direct na de hoorzittingen van het Tribunaal werd zijn kantoor met alle onderzoeksgegevens met kettingen afgesloten en twee leden van zijn team werden ontslagen. Dit leidde tot een storm van protest zowel in Argentinië als internationaal. Als gevolg daarvan zijn de vijandelijkheden gestaakt en ging het kantoor weer open. De doctor en zijn team doen belangrijk onderzoek naar de effecten van het gebruik van pesticiden op de gezondheid op het platteland van Argentinië. Zijn getuigenis in het Tribunaal is hier te lezen (Engels). Zijn reactie toen de problemen over waren: "Hartelijk dank voor jullie steun. De ontvangen solidariteit is erg belangrijk geweest voor ons."

 

GGOs zijn niet zomaar hetzelfde: nieuw onderzoek

In januari van dit jaar verschenen twee belangrijke studies over de risico’s van genetisch gemanipuleerde organismen (GGOs) en het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. De eerste studie vond dat een genetisch gemodificeerde mais, NK 603, niet dezelfde eigenschappen heeft als de niet-GGO verwant. Dat staat haaks op de claims van de GGO voorstanders. Dit is belangrijk, omdat de aanname dat er geen substantieel verschil is de basis vormt voor het (ontbreken van) GGO regelgeving in de VS.

De tweede studie vond dat glyfosaat, belangrijk ingrediënt van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto, serieuze lever beschadigingen kan veroorzaken in doses die duizenden keren lager zijn dan toegestaan door de wetgever. Dr. Michael Antoniou, hoofd van de Gene Expression and Therapy Group op het King’s College, leidde dit grensverleggende onderzoek. Hij is tevens co-auteur van GMO Myths and Truths, een op een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek gebaseerde beoordeling van de claims over genetisch gemodificeerde gewassen en voedsel. De uitgave is te vinden op de website van GMWatch en is ook als boek verkrijgbaar (Engels).

 

Donaties van harte welkom

Hartelijk dank voor de steun, deze heeft het mogelijk gemaakt om het Monsanto Tribunaal te organiseren. Nu kunnen we hulp gebruiken om de uitkomsten zo breed mogelijk te verspreiden en om de slachtoffers van Monsanto te steunen in hun zaken. Elke donatie, klein of groot, is van harte welkom.

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact