De rechters

Op deze webpagina kunt u lezen over de internationaal vermaarde en onafhankelijke rechters van het Monsanto Tribunaal.


Dior Fall Sow uit Senegal is adviseur voor het Internationaal Strafhof en voormalig advocaat-generaal bij het Rwanda-tribunaal. Zij is ook medeoprichter en erevoorzitter van de Vereniging van Senegalese Advocaten (AJS).

Sow was de eerste vrouw die benoemd werd tot officier van justitie in Senegal en die werd benoemd tot Ridder in de Orde van Nationale Verdienste van haar land. In tal van landen, waaronder Zwitserland, België, Oostenrijk, Italië en de Verenigde Staten, nam ze deel aan vele conferenties en seminars rond de thema’s mensenrechten, vrede en veiligheid, internationaal humanitair recht en internationaal strafrecht.

In het verleden was ze landelijk directeur Correctioneel Onderwijs en Sociale Bescherming Jeugdinrichtingen, directeur juridische zaken van het grootste Senegalese telecombedrijf SONATEL, advocaat-generaal ten kantore van de aanklager voor het Rwanda-tribunaal en de belangrijkste advocaat-generaal van de Kamer van Beroep van dit tribunaal.

Verder schreef Sow vele wetenschappelijke artikelen over juridische kwesties.

Jorge Fernández Souza uit Mexico is momenteel rechter bij het Hof voor administratieve beroepsprocedures van Mexico-Stad.

Voorheen was hij Regeringsafgevaardigde van het Federale District in de Miguel Hidalgo-delegatie; lid van de Raad voor Rechtsaangelegenheden van het Federale District; Directeur van de Afdeling Sociale en Geesteswetenschappen en hoofd van de juridische afdeling van de Autonome Grootstedelijke Universiteit Unidad Azcapotzalco; Waarborger bij de Mexicaanse afdeling van het Permanent Peoples’ Tribunal; Adviseur van de Nationale Arbitrage Commissie (CONAI) tussen het Zapatistisch Leger voor Nationale Bevrijding en de Mexicaanse regering; Rapportagerechter bij het Russell Tribunaal over de repressie in Latijns-Amerika.

Jorge Fernández Souza is ook auteur van diverse publicaties over juridische en maatschappelijke thema's.

Eleonora Lamm uit Argentinië is directeur van de Afdeling Mensenrechten van de Hoge Raad van Justitie van Mendoza.

Ze is doctor in recht en bio-ethiek, heeft een master in bio-ethiek en recht en heeft een master in familierecht aan de Universiteit van Barcelona, Spanje, waar ze bio-ethiek doceert.

Ze is lid van het Observatorium voor Bio-ethiek en Recht van de Universiteit van Barcelona en van het Centrum voor Bio-ethiek aan de Universiteit van Buenos Aires. Eleonora Lamm heeft ook ervaring als onderzoeker bij de Nationale Raad voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek (CONICET, Argentinië), als adviseur van bio-ethiek en recht aan de Universitat Oberta van Catalonië en als directeur van de Opleiding Bio-ethiek bij de Universiteit van Mendoza.

Ze is officieel benoemd door de president van het Argentijnse Hooggerechtshof om deel te nemen aan de commissie gevormd per wetsdecreet 191/2011 om het Wetboek van Burgerlijk en Handelsrecht van Argentinië te hervormen en te actualiseren.

Eleonora Lamm is verder auteur van verschillende boeken, boekhoofdstukken en tijdschriftartikelen gepubliceerd in onder andere Argentinië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Colombia, Brazilië, Spanje, Uruguay en Chili en ze is regelmatig spreekster op internationale conferenties.

Steven Shrybman (Canada) is partner in het advocatenkantoor Goldblatt Partners LLP en praktiseert internationaal Handels- en Publiek Recht in Toronto en Ottawa.


In zijn rechtspraktijk behandelt hij een verscheidenheid aan zowel nationale als internationale vraagstukken op het gebied van milieu, handel, mensenrechten, democratische processen, intellectueel eigendom, gezondheidszorg en andere publieke diensten.

Hij heeft veel geschreven over internationale handels- en investeringwetgeving en zijn werk over de relatie tussen vrijhandel en milieu dat eind jaren 80 werd gepubliceerd, was baanbrekend. Hij vertegenwoordigde maatschappelijk organisaties en vakbonden als interveniënten in een aantal investeerder vs. staat geschillen en WTO handelsgeschillen.

Steven Shrybman is momenteel bestuurslid van de Council of Canadians en van het Institute for Agriculture and Trade Policy.

Françoise Tulkens uit België is doctor in de rechten, heeft een master in Criminologie en lesbevoegdheid Rechten in het hoger onderwijs (agrégation de l'enseignement supérieur)

Ze was professor aan de Universiteit van Leuven (België) en heeft gedoceerd als gasthoogleraar aan de universiteiten van Genève, Leuven, Ottawa, Paris I, Rennes, Straatsburg en de Louisiana State University op het gebied van algemeen strafrecht, rechtsvergelijkend en Europees strafrecht, jeugdrecht en systemen ter bescherming van mensenrechten.

Van november 1998 tot september 2012 was zij rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vanaf januari 2007 diende ze als afdelingsvoorzitter en vanaf februari 2011 als vice-president van het Hof. Ze is geassocieerd lid van de Belgische Koninklijke Academie sinds 2011. Van 2011 tot 2015 was zij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting. In september 2012 werd zij benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Kosovo van de VN-Mensenrechtenraad.

Sinds juni 2013 is ze lid van het Wetenschappelijk Comité van het Grondrechtelijk Bureau van de Europese Unie (FRA) en momenteel is zij daar de vice-voorzitter van. Tulkens is auteur van vele publicaties op het gebied van mensenrechten en strafrecht en is tevens co-auteur van naslagwerken. Ze heeft eredoctoraten van de universiteiten van Genève, Limoges, Ottawa, Gent, Luik en Brighton.

De advocaten


Dr. Gwynn MacCarrick uit Australië was voorheen juridisch medewerker bij het Bureau van de Aanklager van het (voormalige) Joegoslavië-tribunaal en adviseur voor de verdediging van een militieleider die was aangeklaagd wegens 23 misdrijven tegen de menselijkheid voor de VN Bijzondere Rechtbank voor Zware Misdaden in Dili, Oost-Timor. Zij zal het pleidooi voor ecocide formuleren.

"Het werk van het Monsanto Tribunaal zal ongetwijfeld bijdragen aan de voortgaande ontwikkeling van het internationaal recht door verduidelijking van de inhoud van de verantwoordelijkheden van bedrijven op het gebied van mensenrechten en door bij te dragen aan het internationale debat over de vraag of het internationaal strafrecht zich verder moet ontwikkelen door het opnemen van misdaad van Ecocide."

Dr. Jackson Nyamuya Maogoto zal het vraagstuk behandelen of Monsanto medeplichtig is aan oorlogsmisdaden zoals omschreven in artikel 8(2) van het Internationaal Strafhof. Hij is senior docent internationaal recht aan de Universiteit van Manchester (UK).

"De mogelijkheid dat bedrijven plegers van internationale misdrijven zijn, werd wettelijk erkend door het Neurenberg-tribunaal, waar particuliere Duitse industriëlen strafrechtelijk aansprakelijk zijn gehouden voor hun steun aan de Duitse oorlogsinspanning. Deze belangrijke erfenis van Neurenberg is tientallen jaren lang door het militair-industriële complex op stille wijze ondergeschikt gehouden. Het wordt tijd dat de medeplichtigheid en de aansprakelijkheid van ondernemingen geheractiveerd wordt. Het Internationaal Monsanto Tribunaal zal leiden tot de wederopstanding en ´herinnering´ aan deze Neurenberg erfenis en tot het heropwekken van het internationale rechtskader – ondernemingen kunnen betrokken zijn bij internationale misdrijven."

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact