Voor een toenemend aantal mensen overal op de wereld is Monsanto tegenwoordig het symbool voor industriële landbouw. Deze chemicaliën-intensieve manier van produceren vervuilt het milieu, versnelt het verlies aan biodiversiteit en draagt massaal bij aan klimaatverandering.

 

Sinds het begin van de twintigste eeuw heeft Monsanto, een uit de VS afkomstig bedrijf, een aantal zeer giftige producten ontwikkeld die het milieu permanent beschadigde en voor duizenden mensen leidde tot ziekte of de dood. Deze producten zijn onder meer:

  • PCB's (polychloorbifenyl), een van de twaalf Persistente Organische Vervuilers die de menselijke en dierlijke vruchtbaarheid beïnvloeden;
  • 2,4,5 T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), een dioxinehoudende component van het ontbladeringsmiddel Agent Orange, dat door het leger van de VS werd gebruikt tijdens de oorlog in Vietnam en nog steeds geboorteafwijkingen en kanker veroorzaakt;
  • Lasso, een herbicide dat nu in Europa verboden is;
  • En RoundUp, de meest gebruikte herbicide in de wereld en de bron van het grootste gezondheids- en milieuschandaal in de moderne geschiedenis – deze giftige herbicide wordt ingezet in combinatie met genetisch gemodificeerde RoundUp Ready-zaden bij grootschalige monoculturen, met name bij de teelt van sojabonen, maïs en raapolie voor diervoeder en agrobrandstoffen.

Monsanto bevordert een agro-industrieel model dat verantwoordelijk is voor tenminste eenderde van de totale mondiale uitstoot van broeikasgassen door de mens; het is ook grotendeels verantwoordelijk voor de uitputting van de beschikbare bodems en watervoorraden, voor de uitroeiing van soorten en afnemende biodiversiteit, en de verdrijving van miljoenen kleine boeren in de hele wereld. Dit model vormt een bedreiging voor de voedselsoevereiniteit van de bewoners door het patenteren van zaden en het privatiseren van leven.

Volgens critici is Monsanto in staat om de schade aan mens en milieu die veroorzaakt wordt door zijn producten en zijn verwoestende activiteiten te negeren door een strategie van systematische verhulling: door instellingen voor regelgeving en overheden te belobbyen, door terug te vallen op leugens en corruptie, door frauduleuze wetenschappelijke onderzoeken te financieren, door pers en media te manipuleren, etc. De geschiedenis van Monsanto zou daarbij een schoolvoorbeeld vormen van straffeloosheid, ten voordele van transnationale bedrijven en hun managers, wiens activiteiten bijdragen aan de crises van klimaat en biosfeer en de veiligheid van de planeet bedreigen.

Het Monsanto Tribunaal, dat op 15 en 16 oktober in Den Haag plaats vond, beoogt om deze beschuldigingen tegen Monsanto te beoordelen, en te bepalen welke schade is veroorzaakt door dit transnationale bedrijf. Het Tribunaal baseerde zich op de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten die in 2011 door de VN werden aangenomen. Het Tribunaal evalueerde ook de activiteiten van Monsanto met betrekking tot de misdaad van ecocide, waarvan is voorgesteld om die op te nemen in het internationaal strafrecht. Het onderzocht tevens de hervorming van het Statuut van Rome op basis waarvan het Internationale Strafhof in 2002 is opgericht teneinde de misdaad van ecocide op te nemen en om de vervolging van individuen en rechtspersonen mogelijk te maken die worden verdacht van het plegen van deze misdaad.

Bewust van deze wereldwijde belangen, deden de initiatiefnemers van het Monsanto Tribunaal een beroep op maatschappelijke organisaties en op alle burgers wereldwijd om bij te dragen aan de financiering van deze unieke operatie via een grote internationale crowdfunding campagne.

Het beschermen van de veiligheid van de planeet, en de voorwaarden voor het leven zelf, gaat ons allen aan. Alleen gemeenschappelijke actie kan deze vernietigingsmachine stoppen!

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact