Het Monsanto Tribunaal is een internationaal initiatief van de maatschappelijke samenleving om Monsanto aansprakelijk te stellen voor schendingen van mensenrechten, voor misdaden tegen de mensheid, en voor ecocide. Vooraanstaande rechters hoorden getuigenissen van slachtoffers en gaven adviserende mening gebaseerd op de procedures van het Internationale Gerechtshof. Gelijktijdig werd er een Volksvergadering (People's Assembly) gehouden die sociale bewegingen de kans bood om samen te komen en om plannen te maken voor een gewenste toekomst. Het Tribunaal en de People's Assembly vonden plaats in Den Haag in Nederland van 14 tot en met 16 oktober 2016. De rechters van het Monsanto Tribunal zullen op 18 april hun juridische advies bekendmaken. Dit is op deze webpagina live te volgen (´live streaming´).

Het Monsanto Tribunaal werd live online gestreamd. Alle verklaringen van de getuigen en experts en de pleidooien van de advocaten zijn online, zie onze Multimedia pagina. Als eerste nodigen we u uit om de volgende belangrijke momenten te bekijken.

  • Afsluiting door rechter Tulkens, voorzitter van het Tribunaal en voormalig vice-voorzitter van het Europese Hof voor de MensenrechtenRechter Tulkens: "[Het juridisch advies] zal worden aangeboden aan Monsanto en aan de Verenigde Naties. Dit juridische advies kan worden uitgebreid naar andere rechtsbevoegdheden en meer rechters kunnen het gebruiken. Als rechters [van het Monsanto Tribunaal] hebben we gezien, gehoord, nota genomen en overwogen. Er is een kans dat het internationale recht nieuwe thema´s in overweging zal nemen zoals thema´s gerelateerd aan ecocide."

  • Opening van het Tribunaal door Corinne Lepage, voormalige Franse minister van Milieu  • Afsluiting door Marie-Monique Robin,  lid van het organiserend committee

 


Veel foto's en korte video-interviews van getuigen, advocaten en experts op het Tribunaal en van sprekers op de People's Assembly staan online op onze Facebook-pagina en zijn toegankelijk op onze Multimedia pagina.

Lees meer over de juridische context van het Monsanto Tribunaal en de gevolgen daarvan.


 

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact