Het Monsanto Tribunaal is een initiatief van maatschappelijke organisaties uit de hele wereld die Monsanto verantwoordelijk houden voor mensenrechtenschendingen en ecocide. Eminente rechters luisterden naar de getuigenissen van slachtoffers en deskundigen. Op 18 april 2017 presenteerden ze in Den Haag hun juridische opinie waarbij ze de procedures van het International Strafhof volgden.

De rechters concludeerden dat de activiteiten van Monsanto een negatieve uitwerking hadden op fundamentele mensenrechten. Daarnaast is betere wet- en regelgeving nodig om slachtoffers van multinationale ondernemingen te beschermen. Uiteindelijk moet de internationale wetgeving worden verbeterd ten behoeve van betere milieubescherming en moet het misdrijf ecocide daarin worden opgenomen. Nu is het aan ons als civil society om de conclusies van het Monsanto Tribunaal te verspreiden en om aan te dringen dat deze essentiële veranderingen worden doorgevoerd.

Hieronder is alle relevante informatie te vinden:

Françoise Tulkens, de voorzitter van het Monsanto Tribunaal, geeft uitleg over het belang van de juridische opinie van het Monsanto Tribunaal (Engels en Frans).


Tegelijkertijd met de hoorzittingen van het Monsanto Tribunaal (oktober 2016, Den Haag) vond een People's Assembly plaats voor strategiediscussies om wat te doen aan de problemen die door de geïndustrialiseerde landbouw worden veroorzaakt. Het bood ook de gelegenheid aan bewegingen uit de hele wereld om samen te komen en om plannen te maken voor een duurzame toekomst. Beide initiatieven kregen grote steun van bekende "ambassadeurs" als Manu Chao, Nnimmo Bassey en Richard Falk.

 

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact