Klaar voor nog 15 jaar spuiten met Roundup?

In deze nieuwsbrief: Glyfosaat schandaal maakt Europees burgerinitiatief "Red de bijen en de boeren!" extra belangrijk!

We hebben je hulp nodig om Bayer Monsanto & Co te laten stoppen met vergiftigen van ons en de wereld om ons heen. In 2022 loopt de EU toelating voor glyfosaat af. De Glyphosate Renewal Group – een coalitie van producenten onder leiding van Bayer Monsanto – heeft gevraagd om een verlenging met weer 15 jaar. In juni produceerde een commissie van 4 EU landen hun bevindingen. Conclusie: groen licht. Ze zien geen tekenen dat glyfosaat kanker kan veroorzaken, noch enig ander probleem. Er is iets goed mis met deze methode om pesticiden (niet) te beoordelen. Het geeft een vals gevoel van veiligheid. Recent bleek duidelijk wat daar mis mee is, lees het in onderstaand artikel.

Foto: Chafer Machinery

Wil je nog 15 jaar grootschalig gebruik van Roundup?
Wij niet. Help ons het giftijdperk tot een einde te brengen!

Teken het Europees burgerinitiatief als eerste stap. Dat heb je mogelijk al gedaan. Zo niet, doe het alsjeblieft nu! Vraag vervolgens vrienden en familie ook te tekenen. Spreek er over, mail de oproep aan bekenden en vraag ze op social media. Of haal handtekeningen op papier op, je vindt de formulieren hier. Vraag organisaties waar je bij betrokken bent om een mailing te versturen aan hun leden.

We hebben tot eind september om de 1 miljoen handtekeningen te bereiken. Alleen samen kunnen we het licht voor landbouwgif op rood zetten. Deze slag mogen we niet missen, het is de eerste stap op weg naar een verbod op glyfosaat en andere pesticiden.

We vragen je inzet voor deze zaak. Vrees niet om je persoonlijke gegevens in te vullen. Die zijn niet voor de organisatie maar voor de overheid. Met een steekproef kunnen zij het aantal geldige stemmen bepalen voor dit officiële burgerinitiatief.

>> Teken de oproep hier en vraag anderen dat ook te doen!

Samen maken we dit initiatief tot een succes.


De glyfosate saga – falende controle in de EU en de VS

We kennen een systeem dat onze gezondheid en het milieu te beschermt tegen gevaarlijke stoffen. In Europa waakt de European Food Safety Authority (EFSA) en in de VS de Environmental Protection Agency (EPA) over onze veiligheid. Maar... doen ze dat wel echt goed?

Nee. Het huidige systeem werkt niet. Niet voor de mensen en niet voor de planeet. Wel voor de producenten van de gifstoffen. Bijna elk product krijgt toelating. Hoe werkt dat? De waakhonden doen zelf geen onderzoek, ze maken gebruik van de studies die ze ontvangen van de producenten. Alléén die studies. Onafhankelijk onderzoek leggen de instanties terzijde. Dat komt omdat de EFSA werkt met een methode die is ontwikkeld door medewerkers van het chemie-concern BASF, de zogenaamde Klimisch Score. Ze beoordelen alleen studies die voldoen aan de eisen van de chemische industrie. Die eisen zijn bedoeld om fraude met gegevens te voorkomen (prima natuurlijk) maar het sluit gelijk alle onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit.


EU burgerinitiatief over Glyfosaat heeft veel veranderd

Tot voor kort waren de studies van de producenten geheim. Dus ook niet te beoordelen door onafhankelijke wetenschappers. Dat veranderde na het succesvolle EU Burgerinitiatief over Glyfosaat in 2017. Toen tekenden in hele korte tijd 1.3 miloen Europeanen een oproep voor een verbod op glyfosaat. Dat verbod kwam er toen nog niet, maar aanvrager Monsanto kreeg ook geen toelating voor 15 jaar zoals ze had verzocht. Er kwam een verlenging voor 5 jaar en dat geeft ons nu een nieuwe kans om dit gif te verbannen. Ook beloofde de EU Commissie de toelating transparanter te maken. De studies van de industrie zouden openbaar worden.

Foto: Global 2000/Cristopher Glanzl

Dat ging niet snel genoeg. Daarom begonnen enkele parlementsleden van de Groene Partij een rechtszaak en die wonnen ze. In een baanbrekende uitspraak besloot het Europees Gerechtshof in 2019 dat de studies waarop de toelating van stoffen gebaseerd is openbaar moeten zijn. De organisatie SumOfUs vroeg met de wet op openbaar bestuur gelijk daarop de glyfosaat studies op. Deze legden ze voor aan onafhankelijke deskundigen en wat vonden die...?


Meeste Studies voor toelating van glyfosaat zijn niet betrouwbaar

Eindelijk konden onafhankelijke wetenschappers de studies van de glyfosaat producenten bestuderen. Twee experts van het Instituut voor Kankeronderzoek van de Universiteit Wenen keken met een kritische blik. Zij komen tot verontrustende resultaten. Hun analyse laat zien dat slechts 2 van de 53 onderzoeken van de producenten als ‘betrouwbaar’ aan te merken zijn bij toepassing van de in de wetenschap gebruikelijke OECD Richtlijnen voor toxicologische studies. 34 studies zijn ‘niet betrouwbaar’ en 17 slechts ‘deels betrouwbaar’ als het gaat over de vraag of glyfosaat kanker kan veroorzaken. Bovendien hanteren de meeste van deze studies de verkeerde methode als het gaat om vaststellen van een relatie met kanker.

De experts komen tot een opzienbarende conclusie: op basis van deze studies kon de EFSA helemaal niet concluderen dat glyfosaat geen kanker veroorzaakt. Er was geen aanleiding om de conclusie van International Kanker Instituut IARC tegen te spreken dat glyfosaat waarschijnlijk kanker veroorzaakt.

Dit is nogal explosieve informatie. Een product dat kanker kan veroorzaken mag namelijk niet toegelaten worden volgens de EU regels. Dat betekent dat de EU autoriteiten glyfosaat al in 2017 hadden moeten verbieden!


En wat zeggen de onafhankelijke wetenschappelijke studies?

De producenten werken met geheime studies. Die praktijk staat in sterk contrast met de standaard wetenschappelijke werkwijze. Wetenschappers delen hun bevindingen met artikelen in tijdschriften. Voor publicatie kijken andere wetenschappers die niet bij de studie betrokken waren of deze goed is uitgevoerd. Anderen kunnen daarna reageren.

Bron: glyphosate study Q&A

In dit overzicht zie je de 53 studies van de producenten van glyfosaat. Geen enkele toont schade aan DNA, een belangrijke aanwijzing voor het veroorzaken van kanker. Vergelijk dit met de 72 onafhankelijke studies, waarvan driekwart concludeert dat glyfosaat en de producten waar het in zit wel degelijk schade aan DNA geeft. De methodes die de producenten gebruiken – en die EFSA accepteert – sporen deze potentieel kankerverwekkende eigenschappen dus niet op. Daarmee zijn de claims van de producenten niet gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, maar op drijfzand.

Wil je meer weten over dit onderwerp, lees dan dit uitstekende overzicht en Q&A (Engels) door Corporate Europe Observatory samen met HEAL, Global2000, Pesticide Action Network PAN en SumOfUs.

Zie dit overzicht van de organisatie US Right to Know voor een overzicht van recente studies over en gezondheidsproblemen door glyfosaat.

Het systeem voor beoordeling van pesticiden werkt dus niet. Het geeft een vals gevoel van veiligheid en laat spuiten van gevaarlijke chemische stoffen op grote schaal toe. Laten we stoppen met deze gevaarlijke en onnodige chemicaliën. Teken het initiatief www.savebeesandfarmers.eu en deel de oproep!

En in de VS? Nou, daar gaat het niet beter … Zie hieronder.

Foto: Texasgopvote.com


EPA manipuleert pesticiden onderzoek

Managers en medewerkers van de Environmental Protection Agency in de VS hebben gerommeld met de beoordeling van tientallen bestrijdingsmiddelen om ze veiliger te laten lijken. Dat zeggen vier wetenschappers die werken op de afdeling Chemische Veiligheid en Voorkoming van Vervuiling van het bureau.

De taak van deze klokkenluiders was het opsporen van mogelijke gevaren van nieuwe chemische stoffen. Ze hebben journalisten voorzien van gedetailleerd bewijs hoe ze onder druk werden gezet om bevindingen over negatieve effecten af te zwakken of zelfs te ontkennen. Het ging daarbij om neurologische effecten, schade aan de ongeboren vrucht en om kanker.

Het bewijs dat zij overleggen toont een patroon waarin de EPA de wet omzeilt die toeziet op het reguleren van chemische stoffen. Een van de klokkenluiders zegt: ‘Net al vele anderen die hier mee bezig zijn ging ik bij de EPA werken omdat in het milieu wilde beschermen voor onze kleinkinderen. Het maakt me heel kwaad dat ik me moet verweren tegen de druk van mijn managers om dat werk te kunnen doen.’

Het verontrustende verhaal is te lezen op de website van The Intercept. Zie ook het lange journalistieke onderzoek: The Department of Yes – How Pesticide Companies Corrupted the EPA and Poisoned America.

Hoe gaat het ondertussen met de rechtszaken in de VS tegen Bayer-Monsanto?

Bayer – Monsanto probeert tot een schikking te komen in de meer dan 42.000 rechtszaken over Non-Hodgkin Lymphoom (een vorm van kanker) veroorzaakt door glyfosaat. Het bedrijf trekt hier ruim tien miljard dollar voor uit. Daar is echter niet iedereen tevreden mee. Bovendien is de poging om nieuw zaken te voorkomen mislukt. Op 27 mei oordeelde een rechter dat delen van het voorstel ‘duidelijk onredelijk’ zijn.

Daarop liet Bayer weten dat ze in de VS gaat stoppen met de verkoop van Roundup aan het publiek. Ze willen in de toekomst alleen verkopen aan professionele gebruikers.

Op 15 augustus liet het Hof van Beroep in Californië een veroordeling van 87 miljoen in stand. Bayer moet dit betalen aan een echtpaar dat zegt kanker te hebben gekregen na veelvuldig gebruik van Roundup. Het is de derde beroepszaak die het bedrijf verliest.

Het laatste nieuws over de vele rechtszaken is te vinden op de Monsanto Roundup & Dicamba Trail Tracker van US Right to Know.


Je kan ons helpen met een gift

Dank voor de steun voor tegen schadelijke gifstoffen en tegen ecocide. Je kunt ons ook helpen met een gift. We doen dit werk vrijwillig maar we hebben geld nodig om zo veel mogelijk aandacht te krijgen en voor de campagne tegen glyfosaat en Roundup. Dank voor de steun!

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact