Kom in actie om glyfosaat in Europa te helpen stoppen!

In deze nieuwsbrief: Stop Glyfosaat coalitie zet zich in om een nieuwe toelating in Europa te voorkomen, de EU Commissie reageert formeel op Red bijen en boeren burgerinitiatief, ecocide komt in de wet, etc.

Help Glyfosaat te stoppen - informeer zoveel mogelijk mensen 

Glyfosaat, het meest gebruikte herbicide ter wereld, is schadelijk voor het milieu, waarschijnlijk kankerverwekkend en waarschijnlijk neurotoxisch voor de mens. Het schaadt de gezondheid van de bodem, vervuilt het water en schaadt de biodiversiteit. Sommige recente studies hebben glyfosaat in verband gebracht met de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson.

Waar je ook woont, glyfosaat heeft invloed op je leven, zelfs als je je er niet van bewust bent. Het zit in je eten, je lichaam en het stof in je huis. De EU bereidt zich voor om het opnieuw goed te keuren. In 2017 vroegen meer dan een miljoen Europeanen officieel om een verbod. Maar in plaats daarvan stonden de autoriteiten nog eens 5 jaar vernietiging toe.

https://images.gofundme.com/2gsxzM_5Pm1NtA3xsjen1L7md9E=/720x405/https://d2g8igdw686xgo.cloudfront.net/71417287_1677690922454135_r.jpeg

Nu willen Bayer en andere chemische bedrijven met een nieuwe goedkeuring verder met schaden van gezondheid en biodiversiteit. Om dat te voorkomen willen we de feiten over de gevaren van glyfosaat onder de aandacht brengen. Stoppen met glyfosaat is nodig om het europees burgerinitiatief Red bijen en boeren-doel van 80% vermindering van pesticiden in 2030 te bereiken. U kunt helpen met een donatie. Groot of klein, elke bijdrage is nuttig.


Into the weeds documentaire - EU lancering

Op 12 april vond in Brussel, België, een speciale vertoning plaats van de indrukwekkende documentaire Into the Weeds. Dit evenement omvatte een live Q&A met glyfosaatslachtoffer Dewayne "Lee" Johnson, filmregisseur Jennifer Baichwal en deskundigen en beleidsmakers. De film zal ook worden vertoond in het Europees Parlement. Bezoek de website van de film om de trailer te bekijken en meer informatie te krijgen.

https://assets.website-files.com/614f808b87262336409ef5ad/6294bb9319b0cb750d96c33e_Into_the_Weeds_poster-p-500.jpeg

Europese Commissie antwoordt op Red Bijen en Boeren 

De Europese Commissie heeft officieel geantwoord op het 1 miljoen inwoners tellende burgerinitiatief Red bijen en boeren. Zij is verheugd over de betrokkenheid van de burgers en deelt onze bezorgdheid over biodiversiteit, gezondheid en de toekomst van de landbouw. Zij komt niet met nieuwe wetsvoorstellen, maar vraagt steun voor de al voorgestelde wetgeving voor natuurherstel en vermindering van pesticiden. De Commissie dringt bij het Europees Parlement en de Raad aan op snelle en ambitieuze afspraken om pesticiden te verminderen en de biodiversiteit te herstellen.

Samen met de organisatoren van het burgerinitiatief benadrukken de urgentie en het belang van vermindering van pesticiden. Dat is nodig om de gezondheid van mensen te beschermen en de biodiversiteit en duurzame voedselproductie te stimuleren. Met elk gepubliceerd onderzoek worden de wijdverspreide en negatieve effecten van synthetische pesticiden duidelijker. Wij dringen aan op meer ambitie van het Europees Parlement en de lidstaten. Lees hier het formele antwoord van de EU-Commissie.

Blijf op de hoogte - uw stem moet worden gehoord!

Wij vragen om actieve betrokkenheid van alle bezorgde burgers en wetenschappers bij het proces tot de doelstellingen van de EBI zijn bereikt. Het EU-parlement en alle nationale parlementen voeren dit jaar discussies over de vermindering van pesticiden. We zien een groep politici die de belangen van de industrie dient en niet die van de burgers. Uw stem is dan ook zeer belangrijk in elke fase. Wij informeren u wanneer uw hulp nodig is en regelen een gemakkelijk instrument om een boodschap te sturen naar de betrokken politici.

Red Bijen en Boeren is nog lang niet voorbij! Lees hier hun persbericht in reactie op het antwoord van de EU-Commissie.


EU-parlement wil ecocide als misdrijf opnemen in Europese wetgeving

In maart stemde de Commissie juridische zaken van het EU-parlement unaniem voor de opname van ecocide in de herziene EU-milieucriminaliteitsrichtlijn. Kort daarna sprak het Parlement zijn steun uit voor een dergelijke maatregel. Voor het eerst verschijnt er een definitie van ecocide in een Europese wetstekst: deze ligt heel dicht bij de internationale consensusdefinitie van ecocide (juni 2021) die is voorgesteld door het panel van onafhankelijke deskundigen dat door de Stop Ecocide Foundation is bijeengeroepen en waarin sprake is van "ernstige en hetzij wijdverspreide hetzij langdurige of onomkeerbare" schade aan het milieu.

Uit dit proces blijkt duidelijk de sleutelrol die NGO's en burgerorganisaties spelen om aan te dringen op belangrijke juridische veranderingen. In 2017 al adviseerde het het juridische advies van het Monsanto Tribunal om ecocide in de wet op te nemen.

De komende maanden zullen vertegenwoordigers van het Parlement, de Raad en de Commissie deelnemen aan een raadplegingsproces om overeenstemming te bereiken over de voorgestelde tekst. Wij houden u op de hoogte.


Dank u voor uw voortdurende steun

2023 wordt een beslissend jaar voor de vermindering van pesticiden en de strijd tegen de gifbedrijven. Wilt u ons steunen? We zullen deze strijd niet winnen met één succesvolle campagne of initiatief. Het wordt een strijd met ups en downs. We zullen alleen winnen met volharding op de lange termijn, en voortdurende inspanning. Voor onze toekomst en die van onze kinderen, kleinkinderen en de komende generaties moeten we alles doen wat in onze macht ligt. We moeten ervoor zorgen dat zij een gezonde en prachtig biodiverse planeet erven.

Om een donatie te doen, klik hier.
Bedankt!

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact