Help ons in de volgende fase om pesticidegebruik te stoppen!

Vijf jaar geleden organiseerden we het Monsanto Tribunaal. Steeds meer mensen beseffen welke schade de chemische industrie aanricht. De roep om ecocide op te nemen in het internationaal recht wordt steeds luider. Om de biodiversiteit, gezonde bodems, schoon water en onze gezondheid te redden, moeten we op vele niveaus actie ondernemen, telkens weer opnieuw.

Elke actie helpt ons om een kleine stap voorwaarts te zetten op deze lange weg. Uw steun en uw actie zijn daarom van groot belang.

Onze wereld wordt gecontroleerd door een machtige chemische lobby met sterke bondgenoten.  Bayer-Monsanto is een van de grote spelers op dit gebied en werkt samen met andere reuzen zoals BASF, Corteva en Syngenta in de organisatie Croplife International. Zij maken winst met een giftig landbouwmodel, tegen hoge kosten voor de samenleving. Ze vertellen ons dat we de wereld niet kunnen voeden zonder haar te vergiftigen. Maar in elk land laten boeren en wetenschappers zien dat dit niet waar is. Intelligente landbouw kan het gebruik van pesticiden snel met 80% verminderen. Geïntegreerde pestbestrijding maakt gebruik van slimme agronomische methoden om plagen te voorkomen, beschikt over een reeks technieken om problemen te corrigeren en gebruikt chemische middelen alleen als allerlaatste redmiddel. Dit is natuurlijk niet in het belang van de chemische bedrijven, aangezien dit hun winsten sterk zou doen dalen.


Nieuwe EU-wetgeving over bestrijdingsmiddelen - te zwak, maar nu al onder vuur - wat zegt u?

Veel EU-burgers hebben hun stem laten horen in het initiatief "Red de bijen en de boeren!". 1,2 miljoen Europeanen stuurden de duidelijke boodschap: stop met het vergiftigen van ons milieu en het schaden van onze gezondheid.

Wij willen dat de landbouw de biodiversiteit ondersteunt en met de natuur samenwerkt in plaats van haar te bestrijden. Het burgerinitiatief zal binnenkort de formele fase ingaan. Tegelijkertijd kunt u op andere niveaus het woord nemen en uw invloed vergroten. De volgende kans is uw mening te geven in een officiële raadpleging over het nieuwe EU- wetsvoorstel om het gebruik van pesticiden terug te dringen. Hoewel het huidige voorstel niet erg ambitieus is, ligt het nu al onder vuur van de chemische industrie en voorstanders van industriële landbouw. Belangrijk dus voor ons om ook te reageren. Het Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) heeft een instrument ontwikkeld waarmee u gemakkelijk aan de openbare raadpleging kunt deelnemen.

Laat nu van u horen!

Wereld voedselorganisatie FAO partner van de pesticiden industrie?

Die FAO, die wereld voedsel organisatie van de Verenigde Naties, is ein samenwerking gestart met Croplife International, de lobbyorganisatie van de pesticidenindustrie. Dat is net zoiets als een samenwerking van de wereld gezondheidsorganisatie met de tabaksindustrie: absurd dus. Het wereldwijde Pestcide Actie Netwerk PAN is een protest gestart tegen dit ongezonde bondgenootschap. In december overhandigden PAN Asia Pacific, US en Europe 187.000 bezwaren tijdens een bijeenkomst van de FAO in Rome. In juli riep PAN Europe de Europese Commissie op om de EU-Financiering van de FAO stop te zetten, zolang deze ongezonde band niet verbroken wordt.


Glyfosaat niet gerelateerd aan kanker? Wie zegt dat?

Er woedt een belangrijke strijd over de meest gebruikte biocide: glyfosaat. Deze onkruidverdelger is alomtegenwoordig en zit in regenwater en zelfs in onze urine. Het heeft verwoestende effecten op de biodiversiteit, het bodemleven, het waterleven, de gezondheid van bijen en de menselijke gezondheid.

Photo credit: Chafer Machinery

Volgens een federale rechtbank in de VS heeft de Environmental Protection Agency (EPA) zich niet gehouden aan de richtlijnen voor het bepalen van het risico op kanker en belangrijke studies heeft genegeerd. Het advies van deskundigen van een wetenschappelijk adviespanel is terzijde geschoven toen ze officieel verklaarde dat de onkruidverdelger glyfosaat "waarschijnlijk niet kankerverwekkend" is. Het hof concludeerde ook dat de EPA de Endangered Species Act heeft overtreden. De zaak werd aangespannen tegen de EPA, maar Monsanto en andere grote agro-industrieën traden op als "tussenpersonen" om de EPA in de zaak te steunen.Tevergeefs dus.

In de EU loopt de toelating voor het gebruik van glyfosaat af in december 2022. Natuurlijk willen de fabrikanten hun giftige winsten voortzetten. Een belangrijk punt is de vraag of de stof kanker kan veroorzaken. De EU-wetgeving voor bestrijdingsmiddelen zegt dat vernieuwen van de toelating in dat geval niet kan. Nu heeft het Europees chemisch agentschap ECHA zijn eerdere conclusie herhaald dat de stof niet kankerverwekkend zou zijn. Zij spreekt daarmee het Wereld Kanker Instituut IARC tegen. Ook negeert ze onafhankelijke studies en geeft de voorkeur aan de gebrekkige studies van de industrie.

Laat u niet op het verkeerde been zetten: dit is geen wetenschappelijke discussie. Dit is politiek en een voorbode om het gebruik van glyfosaat voort te zetten. Deze zeer belangrijke strijd krijgt een vervolg in 2023. We zullen uw hulp nodig hebben om dit te stoppen. Wordt vervolgd.


Steun de rechtszaken om de meest giftige pesticiden te verbieden

In 2011 besloot Europa om een groep chemische stoffen te classificeren als te gevaarlijk voor gezondheid en milieu. Ze zouden niet meer gebruikt mogen worden. Doel is ze te vervangen door minder gevaarlijke methoden. Er werd een lijst opgesteld en ... er gebeurde niets. De meest giftige 54 van deze stoffen zijn 11 jaar later nog steeds in gebruik. Waarom? De pesticiden industrie slaagde er in de autoriteiten ervan te overtuigen dat er geen alternatieven zijn en dat vervanging niet mogelijk is. Hun argument luidt: "Als we dit bestrijdingsmiddel verbieden, verliezen we de strijd tegen ongedierte en zal de voedselproductie eronder lijden". De autoriteiten geven elke keer toe. Jaar na jaar volgt verlenging van de toelating en geen van deze gevaarlijke chemische stoffen wordt verboden. Nu vecht het Pesticide Action Network deze beslissingen voor de rechter aan. Dat was tot voor kort niet mogelijk, maar na klachten zijn de regels veranderd en kunnen milieuorganisaties nu naar de rechter stappen. Lees meer.

Image credit: PAN Europe, Factsheet "Patterns of systematic and unlawful prolongation of toxic pesticide approvals by the European Commission"


Doneer

Hoe kunt u ons werk het beste steunen? Door een donatie te doen, ongeacht het bedrag, draagt u bij aan de rechtszaken tegen gevaarlijke pesticiden. Om een verschil te maken, klik hier. Dank u!


Binnenkort: Rachel Carson Maand

Op 27 september 1962 werd het beroemde boek "Dode Lente" gepubliceerd. Daarin beschrijft schrijfster Rachel Carson een lege en stille wereld en toont zij de gevaren van pesticiden voor de gezondheid, de bodem, het water en de biodiversiteit. Doet dit je ergens aan denken? Het boek was zeer invloedrijk en droeg bij tot het verbod van persistente organische bestrijdingsmiddelen zoals DDT en Aldrin. Deze chemicaliën zijn echter vervangen door andere.

Zogenaamde minder gevaarlijke pesticiden hebben sindsdien onze biodiversiteit vernietigd, de vruchtbaarheid van de bodem aangetast, het water vervuild en onze gezondheid geschaad. De verkoop van pesticiden is sterk gestegen. Dus hebben we onze les geleerd? Niet genoeg. We vechten nog steeds voor hoogst noodzakelijke verandering, waarbij we samenwerken met de natuur in plaats van haar te vergiftigen en te doden. Zestig jaar na de publicatie van het boek organiseert PAN Europe een Rachel Carson Pesticide Actie Maand om hier bij stil te staan, samen met Friends of the Earth, Good Food Good Farming, Red Bijen en Boeren en andere organisaties.

Wilt u meer gedetailleerde updates over de strijd tegen pesticiden? Abonneer u dan op de gratis PAN Europe nieuwsbrief (4 keer per jaar).

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact