Tot zwijgen gebracht door de pesticidenindustrie?

In deze nieuwsbrief: help klokkenluider Valérie Murat in Frankrijk, de voortdurende strijd tegen verlengen van de toelating van glyfosaat in de EU, de (verborgen) kosten van pesticiden voor onze gezondheid en het milieu.

Tot zwijgen gebracht door de pesticidenindustrie: u kunt helpen

Een dappere Franse burger genaamd Valérie Murat. Haar misdaad? Ze durfde haar stem te verheffen tegen de almachtige Franse Bordeaux wijnindustrie. Zij en haar organisatie brachten de aanwezigheid van gevaarlijke pesticiden aan het licht in wijn met een "hoge ecologische waarde" label. De vereniging van wijnbouwers beschuldigde haar van smaad en won. Valérie en haar organisatie Alert tegen Gif moeten 125.000 euro 'schadevergoeding' betalen. Zij gingen in beroep. Onlangs oordeelde de rechtbank dat ze de zaak pas behandelen als ze hebben betaald. Schandalig! Dus alsjeblieft, klik hier om te helpen dit geld in te zamelen en laat de pesticidenindustrie zien dat we ons niet de mond laten snoeren!


De strijd om glyfosaat te verbieden

De licentie voor het gebruik van glyfosaat in de EU verloopt in december 2022. Producenten zoals Bayer-Monsanto vragen om een verlenging en instituten uit 4 EU-landen hebben in juni groen licht gegeven. Hun methoden voor beoordeling zijn echter verouderd en beperkt. Uit een onafhankelijke evaluatie door gespecialiseerde kankeronderzoekers blijkt dat het advies bovendien gebaseerd is op een gebrekkige analyse. Slechts 2 van de 35 studies die Bayer stuurde zijn betrouwbaar, 15 gedeeltelijk betrouwbaar en 18 niet betrouwbaar.

"Geen van de belangrijkste kennishiaten werd aangepakt," zegt hoofdauteur Siegfried Knasmüller. De fabrikant heeft studies weggelaten die gebruik maken van moderne methoden die aantonen dat glyfosaat DNA beschadigt in de lever en andere inwendige organen. De testsystemen die in het Bayer-onderzoek zijn gebruikt, zijn meer dan 30 jaar oud. "De modellen die in deze studies worden gebruikt, detecteren slechts 5 tot 6 van de 10 kankerverwekkende stoffen," zegt Dr. Knasmüller.

In 2015 concludeerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek dat er "sterk bewijs" is dat blootstelling aan glyfosaat DNA-schade kan veroorzaken. Maar in 2017 concludeerde de EU het tegendeel en verlengde de vergunning met 5 jaar. "Nu lijkt het erop dat de EU dezelfde fout herhaalt", aldus Knasmüller.

Amerikaanse rechtbanken oordeelden dat Roundup waarschijnlijk kanker veroorzaakt en dat Bayer kwaadwillig had gehandeld door dit feit te verbergen. Het bedrijf heeft sindsdien 125.000 rechtszaken tegen zich gekregen van eisers die beweren dat het gebruik van glyfosaat heeft bijgedragen aan hun non-Hodgkin lymfoom. Het bedrijf betaalde vorig jaar bijna 9 miljard euro aan schikkingen en zal de verkoop van het product aan niet-professionele gebruikers stopzetten.

In het verleden weigerde de EU de studies van de fabrikanten te publiceren. Dit beleid veranderde als gevolg van het Europese burgerinitiatief "Stop Glyfosaat" (ECI) in 2017. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie besloot de geheimhouding definitief op te heffen. Voor het eerst konden onafhankelijke onderzoekers het door de pesticidenindustrie ingezonden materiaal beoordelen.

Nu moeten de EU-instituten hun adviezen herzien. Een definitief besluit over glyfosaat nemen de EU-lidstaten in de loop van dit jaar. Na de succesvolle oproep van het Europees burgerinitiatief "Red Bijen en boeren" om het gebruik van synthetische pesticiden uit te faseren, zou het echt een schande zijn om de glyfosaatvergunning te verlengen. Er is een nieuwe strijd op komst en we zullen u zeker op de hoogte houden. Intussen heeft de nieuwe Duitse regering ermee ingestemd het gebruik van glyfosaat tegen eind 2023 stop te zetten.


Bayer ondermijnt klimaat doelstellingen en maatregelen tegen schadelijke chemicaliën

De agrochemische industrie is wereldwijd naar schatting 234 miljard dollar waard, en producenten van bestrijdingsmiddelen en kunstmest vormen een machtige politieke lobbykracht binnen de EU en over de hele wereld. Uit een recent onderzoek van DeSmog blijkt dat industriereuzen zoals Bayer, BASF en Corteva aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om de EU en haar besluitvormers te beïnvloeden. Hun lobbygroepen, zoals CropLife Europe en de Glyphosate Renewal Group, hebben druk uitgeoefend op de EU om het gebruik van controversiële chemicaliën te blijven toestaan. De bedrijven hebben op allerlei manieren bijgedragen aan het beleidsvormingsproces, bijvoorbeeld door lid te worden van deskundigen- en adviesgroepen die input geven voor nieuw beleid, door evenementen te sponsoren die worden bijgewoond door ambtenaren en andere besluitvormers, door vergaderingen met ambtenaren te beleggen en door media en evenementen te sponsoren die op de EU zijn gericht.

Neuroloog: verbied pesticiden om Parkinson-epidemie te voorkomen

Er is steeds meer bewijs dat langdurige blootstelling aan pesticiden kan leiden tot hersenaandoeningen zoals de ziekte van Parkinson. In Frankrijk is het als beroepsziekte bij boeren geaccepteerd, en Duitsland overweegt hetzelfde te doen. De Parkinson Vereniging in Nederland heeft hun adviesorgaan gevraagd zich over deze zaak te buigen en het ziet er niet goed uit. "Wereldwijd hebben meer dan 7 miljoen mensen de ziekte van Parkinson en het is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld", zegt neuroloog professor Bas Bloem van de Radboud Universiteit. Hij ziet genoeg aanwijzingen dat er een relatie is tussen het gebruik van pesticiden en de ziekte van Parkinson. "Het is verdomd urgent! Hoe leggen we aan toekomstige generaties uit dat zij Parkinson hebben gekregen omdat wij aarzelden om maatregelen te nemen?"


De verborgen kosten van pesticiden

In de afgelopen 20 jaar is de wereldmarkt voor pesticiden verdubbeld tot een omzet van 53 miljard euro in 2020 (60 miljard dollar). Dit leidt tot enorme winsten voor de pesticidenindustrie en enorme kosten voor de samenleving. In de EU bedraagt de directe winst voor de bedrijven en hun aandeelhouders 0,9 miljard euro per jaar, terwijl de directe kosten voor de samenleving 2,3 miljard euro bedragen. Plus een enorm bedrag aan indirecte kosten in de vorm van steun voor landbouwers, waterzuivering, maatregelen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en voor gezondheidszorg.

Voor meer informatie, lees de studie "Pesticiden: een model dat ons duur komt te staan", gepubliceerd door Basic, CCFD-Terre Solidaire en Pollinis.

VN FAO opgeroepen om partnerschap met pesticidenindustrie op te geven

Op 3 december overhandigden maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van inheemse volkeren 187.000 handtekeningen uit 107 landen aan de directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), Qu Dongyu. Zij eisen dat de FAO haar partnerschap beëindigt met CropLife International, een vereniging die de grootste agrochemische bedrijven vertegenwoordigt (waaronder natuurlijk Bayer). De wereldwijde petitie werd mogelijk gemaakt door Pesticide Action Network, Friends of the Earth, SumOfUs, en het Center for International Environmental Law. Lees meer in het persbericht.


Op weg naar een pesticidenvrij tijdperk - kunt u ons werk steunen?

Wij steunden heel actief het succesvolle EU burgerinitiatief "Red Bijen en Boeren". Dit succes kan een echte doorbraak worden in de strijd tegen gif. Als de EU zich ontwikkelt in de richting van een duurzame en pesticidenvrije landbouw, is dat een belangrijk en zeer noodzakelijk voorbeeld voor de rest van de wereld. Het jaar 2022 wordt cruciaal, met de follow-up van het initiatief en de discussie over vernieuwing of verbod van glyfosaat. Steun ons werk alstublieft als u dit belangrijk vindt. Bedankt!

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact