Een hoopgevende boodschap, maar ook zorgwekkende ontwikkelingen...

In deze newsletter: de Red Bijen en Boeren delegatie officieel ontvangen door de EU Commissie, de aanval van de industriële landbouw lobby op pesticiden regelgeving in Europa, een nieuw rapport onthult de desinformatie van de pesticiden industrie, 700 wetenschappers roepen op tot een onmiddellijke vermindering van het gebruik van pesticiden ...

Het Europees burgerinitiatief (EBI) Red bijen en boeren bracht op 25 november formeel de eisen van 1,1 miljoen EU-burgers over aan de Europese Commissie. Wat een geweldig moment en een historische mijlpaal! We staan niet langer toe dat de chemische lobby onze landschappen met gif overgiet en de biodiversiteit en de bodem doodt, het water vervuilt en onze gezondheid schaadt. We eisen het recht op om in een biodiverse wereld te leven en willen dat onze boeren bevrijd worden van hun chemische ketenen. Beloon boeren om met de natuur samen te werken en laat de regeringen de stoffen verbieden die een gevaar voor ons allen vormen. De volgende stap in het burgerinitiatief is een hoorzitting in het Europees Parlement op 24 januari.

Maar ondertussen vond de giflobby een gewillig oor bij de ministers van landbouw. Met een extra 'effectstudie' - vanwege de Russische agressie tegen Oekraïne - proberen ze het EU-voorstel voor vermindering van pesticiden te vertragen of zelfs volledig te laten ontsporen.

Dit past heel goed in het vuile trucs arsenaal zoals beschreven in een nieuw rapport: 'Merchants of Poison: How Monsanto Sold the World on a Toxic Pesticide' (Handelaren in gif: Hoe Monsanto de wereld een giftig pesticide verkocht). Meer uitleg hieronder.

 

Red bijen en boeren formeel ontvangen door Europese Commissie

Op 25 november bezorgden vertegenwoordigers van ons burgerinitiatief een duidelijke boodschap aan vicevoorzitter Jourová en commissaris Kyriakides: wij willen een einde aan de oorlog tegen de natuur. Om de biodiversiteit te herstellen en de gezondheid van de burgers te beschermen, moet het gebruik van synthetische pesticiden tegen 2030 sterk worden verminderd en tegen 2035 volledig worden afgeschaft.

Lees hier ons persbericht en hier de berichten van de vertegenwoordigers van onze ECI.


Bayer & Co bemoeien zich met poging EU-pesticidenreductie te laten ontsporen

Bayer-Monsanto & Co zijn niet blij met het voorstel van de EU om het gebruik van pesticiden met 50% te verminderen. Laat staan de officiële wens van de burgers voor een vermindering van 80%! Daarom hebben ze gezocht naar manieren om het wettelijke voorstel te vertragen en te laten ontsporen. Ze vonden een geweldig voorwendsel in de Russische invasie in Oekraïne. Met voedselzekerheid als excuus wisten ze de landbouwministers in veel landen ervan te overtuigen dat er nog een impactstudie moet komen om te zien of vermindering van pesticiden op dit moment mogelijk is. De echte bedreigingen voor de landbouw zijn echter het verlies aan biodiversiteit, de verslechtering van de gezondheid van de bodem en het verlies aan waterkerend vermogen: zij vragen nu om drastische vermindering van het pesticidengebruik. Deze extra studie kan de besprekingen maanden vertragen. Zoveel dat het wetgevingsproces niet voor de volgende EU verkiezingen afgerond kan worden. 


Nieuw rapport onthult het draaiboek voor desinformatie en wetenschappelijke ontkenning van de gifindustrie

Een nieuw rapport belicht de desinformatie, wetenschappelijke ontkenning, en gefabriceerde twijfel als middelen in het public relations draaiboek van de pesticiden-industrie. Met het herbicide glyfosaat (merknaam Roundup) als case study, is het rapport het eerste uitgebreide overzicht van Monsanto's product verdedigingsstrategie. Het beschrijft desinformatie tactieken die het bedrijf gebruikte om de wetenschap te manipuleren en wetenschappers en journalisten aan te vallen die hun bezorgdheid uitten over glyfosaat, 's werelds meest gebruikte herbicide. De analyse is gebaseerd op duizenden pagina's interne bedrijfsdocumenten die tijdens rechtszaken in de VS zijn vrijgegeven.

Lees het rapport hier (Engels).

 

Meer dan 700 wetenschappers pleiten voor onmiddellijke vermindering van pesticiden

"Het intensieve gebruik van pesticiden in de landbouw is nauw verbonden met de afname van insecten, vogels, biodiversiteit in terrestrische en aquatische systemen en schadelijke gevolgen voor de mondiale volksgezondheid. Gezien de dringende noodzaak om de effecten van pesticiden te verminderen, is het zorgwekkend dat een aantal regeringen van lidstaten en leden van het Europees Parlement onlangs hebben opgeroepen tot uitstel en/of afzwakking van de nieuwe pesticidenverordening. Als leden van de wetenschappelijke gemeenschap uiten wij onze grote bezorgdheid."

Lees hier de volledige oproep, ondertekend door meer dan 700 wetenschappers uit heel Europa.


Oproep voor een EU-verbod op glyfosaat

Een coalitie van 28 milieu- en gezondheids organisaties vraagt om een onmiddellijk verbod van glyfosaat op de Europese markt. "Op basis van de overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat glyfosaat, en op glyfosaat gebaseerde producten, waarschijnlijk ernstige ziekten bij mensen veroorzaken en giftig zijn voor het milieu en zijn soorten."

De organisaties maken zich ernstig zorgen over het besluit van de EU-Commissie om de toelating voor glyfosaat met nog een jaar te verlengen. Dit in afwachting van een nieuwe beoordeling van de beschikbare studies. Daarbij kijken de autoriteiten vooral naar studies van de industrie zelf. In 2017 steunde het Europees Parlement een volledig verbod op herbiciden op basis van glyfosaat tegen december 2022 en steunde het onmiddellijke beperkingen op het gebruik van de stof. Het wordt dus hoog tijd!

Lees de brief hier.

 

Steun ons - Verspreid het nieuws en doneer als u kunt

2023 wordt een beslissend jaar voor de vermindering van pesticiden in de EU. Wilt u ons steunen?

We gaan deze strijd niet winnen met één slag, met één verklaring. Het is een strijd met ups en downs. Twee stappen vooruit, één terug: zo gaat het al heel lang. We zullen alleen winnen met doorzettingsvermogen. We moeten wel. Voedsel en landbouw kunnen niet zonder biodiversiteit, gezonde bodem en schoon water. We kunnen niet langer toestaan dat pesticiden onze gezondheid langzaam wegvreten. Dus strijden we voor onze toekomst en die van onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na ons. Om te zorgen dat zij een gezonde en prachtig biodiverse planeet erven.

Klik hier voor een donatie.

Hartelijk dank.
Wij wensen u, uw vrienden en familie een heel gelukkig kerstfeest.

 

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact