Modelformulier – Communicatie van informatie en getuigenissen


Om alle burgers en bewegingen ter wereld de kans te geven zich uit te drukken in dit voorbeeldproces, stelt het Internationale Tribunaal Monsanto u voor om informatie of getuigenissen te verstrekken via dit formulier. Het organisatiecomité van het Tribunaal Monsanto zal alle formulieren bestuderen.

Als uw bijdrage in aanmerking komt voor een getuigenis tijdens het Volksvergadering (14-16 oktober 2016) of tijdens de zitting van het Tribunaal (15 en 16 oktober 2016), zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Hartelijk dank.


Datum van indiening:
Achternaam en voornaam:
Organisatie (indien van toepassing):
Gegevens: (e-mail) en/of (telefoon)
Sleutelwoorden (maximaal 5):
Onderwerp van de eis (max. 1000 lettertekens inclusief spaties):
Uiteenzetting (max. 17.000 lettertekens inclusief spaties):

Graag sturen naar dit emailadres

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact