Historisch moment in zicht

In deze nieuwsbrief: op 18 april zullen de rechters van het Monsanto Tribunaal hun conclusies presenteren; Seeds of Freedom, een nieuw liedje van Manu Chao dat speciaal is gemaakt voor de strijd tegen Monsanto en Bayer; Monsanto wist veel meer over Roundup en kanker dan ze ons steeds vertelden; en veel meer.

Op 18 april presenteren de vijf rechters van het Monsanto Tribunaal hun conclusies. Het is zeker, dat dit niet meteen een eind zal maken aan de straffeloosheid van Monsanto en andere grote ondernemingen. Met hun uitspraak zullen we de wereld niet even kunnen veranderen. Maar het is wel een belangrijke stap in de strijd tegen diegenen die denken dat ze uit winstbejag mensen kunnen en milieu kunnen vergiftigen. Mochten de rechters concluderen dat Monsanto het recht op voedsel, gezondheid, gezonde leefomgeving en wetenschappelijke vrijheid heeft geschonden, dan zou dat een erg belangrijke conclusie zijn. En als ze concluderen dat deze zaken vallen onder de (nieuwe) misdaad van ecocide, dan zou dat een krachtig boodschap zijn aan de wereld. Een signaal aan de Verenigde Naties dat internationaal recht moet worden aangepast om een eind te maken aan de straffeloosheid van grote ondernemingen. Een signaal corporaties en hun aandeelhouders dat ze vroeger of later de werkelijke kosten van hun activiteiten krijgen gepresenteerd.

Uiteindelijk moeten de aandeelhouders beseffen dat de waarde van Monsanto veel lager is dan ze denken. Vooral indien de slachtoffers van de gifpraktijken zich wereldwijd verenigen om diegenen voor de rechter te slepen die hen hebben vergiftigd en ook diegenen die het gif hebben geleverd. De aandeelhouders van Bayer moeten nog maar eens goed overwegen of ze dit Trojaanse Paard willen aankopen. (En ze moeten ook maar eens heel goed kijken naar hun eigen positie. Want Bayer zelf is niet bepaald onschuldig).

De presentatie van 18 april is te volgen via een livestream op deze weblink. Het begint om 15 uur (3 PM) Central European Summer Time (CEST). Dus om 2 PM in de UK, om 9 AM in New York, om 6.30 PM in New Delhi en om 11 PM in Sydney. Mocht u die dag in Den Haag zijn en bij de presentatie aanwezig willen zijn, mail dan naar registration@monsanto-tribunal.org en vraag of er nog een stoel vrij is.

 

Seeds of Freedom, the Time has come!

Dit is de titel van een sterk nummer van de beroemde Manu Chao, gewijd aan de strijd voor zaadvrijheid en tegen industriële landbouw. Speciaal geschreven ten behoeve van de strijd tegen Monsanto en Bayer. Beluisteren en bekijk de video-clip met zijn prachtige beelden via onze Facebook pagina (je hoeft zelf geen Facebook-lid te zijn) of op Vimeo. En deel de clip via je eigen sociale media!

Fotokrediet: Damien Carnal

Moeders blootgesteld aan Monsanto´s onkruidverdelger: nadelige gevolgen voor babies

De bezorgdheid over Roundup´s, werelds meest gebruikte herbicide krijgt een nieuwe wending nu uit wetenschappelijke onderzoeksgegevens blijkt dat het wijdverbreide gebruik van Monsanto´s onkruidverdelger kan worden gelinkt aan zwangerschapsproblemen. Meer hierover

 

Nieuwe onthullingen in rechtszaak tegen Monsanto in de VS

Op verschillende plaatsen in de wereld hebben slachtoffers van grootschalig gebruik van pesticiden en andere giftige producten van Monsanto zich verenigd. In het Monsanto Tribunaal zijn hun zaken bijeengebracht en is een overkoepelend beeld gevormd. Deze mensen zoeken gerechtigheid en willen dat er een einde komt aan de giftige praktijken. Diverse van deze groepen zijn al verwikkeld in rechtszaken waarin Monsanto aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Zo loopt er in de VS een zaak van slachtoffers met non-Hodgkin lymfoom, waarin onlangs boeiende documenten openbaar werden gemaakt. Monsanto blijkt heel goed en al lang te weten dat glyfosaat potentieel kankerverwekkend is. Bovendien blijken er sterke banden tussen de voedselwaakhond die Monsanto zou moeten controleren en het bedrijf.

 

Europees Burgerinitiatief tegen glyfosaat – al getekend?

In februari startte een Europees Burgerinitiatief tegen glyfosaat. Als 1 miljoen mensen een geldige ondertekening zetten (met volledige gegevens voor deze formele procedure) én als het vereiste aantal in tenminste 7 EU landen wordt gehaald, moet de Europese Commissie het verzoek behandelen. De concrete vraag is glyfosaat te verbieden, de erkenningsprocedure voor pesticiden te hervormen en bindende EU-doelstellingen vast te leggen om het gebruik van pesticiden te verminderen. Al 650.000 mensen hebben getekend, dus we zijn op 2/3e. Maar Nederland en België hebben hun doel nog niet gehaald. Help het initiatief breder bekend te maken en Teken hier!

Steun het Tribunaal met een gift

Het Monsanto Tribunaal was mede dankzij jullie financiële steun een groot succes. De organisatie is gelukt en het bescheiden restant zetten we in om de presentatie op 18 april te organiseren.

Half februari besloot het organiserend comité tijdens een bijeenkomst in het transitiestadje Ungersheim in de Franse Elzas om ook na de uitspraak door te gaan met de strijd. Om te beginnen willen we de conclusies van de rechters wereldwijd bij een zo breed mogelijk publiek bekend maken. Om maximaal effect te hebben is dit van groot belang. Vervolgens is de belangrijkste prioriteit na het tribunaal om de getuigen zo veel mogelijk te helpen bij het vervolg. We hebben de eerste verzoeken voor logistieke, publicitaire, politieke en natuurlijk ook financiële steun al ontvangen. Daarvoor doen we een beroep op jullie. Elk bedrag is welkom en we hopen ook op enkele bijzondere donaties om een halt toe te kunnen roepen aan de giftige praktijken van Monsanto. Doneer!

Deutsch   English   Français   Nederlands   Português   Español  

Contact