Succesvol Tribunaal en People’s Assembly - Hoe gaat het verder?

Zowel de hoorzittingen tijdens het Monsanto Tribunal en de gelijklopende People’s Assembly waren een groot succes. De slachtoffers zijn erg verheugd dat hun stemmen gehoord zijn, er was - vooral in Frankrijk en Duitsland - positieve persaandacht, meer dan 10.000 mensen op alle continenten keken naar delen van de livestream, een nog groter aantal was actief op de sociale en ongeveer 750 mensen van ruim 30 nationaliteiten namen deel aan deze historische gebeurtenissen in Den Haag.

Voor alle deelnemers aan de zeer levendige People’s Assembly - de aanklagers in dit Tribunaal - was duidelijk dat Monsanto schuldig is aan schending van fundamentele mensenrechten. Het is nu aan de vijf onafhankelijke rechters om hun juridische opinie over deze zaak te formuleren. Ze hebben aangegeven dat ze enige tijd nodig zullen hebben om tot een goed onderbouwd advies te komen dat bruikbaar is in andere rechtszaken en in de discussie over de ontwikkeling van het internationale recht. De juridische opinie zal in de lente van 2017 bekend worden gemaakt. We houden u op de hoogte van de Monsanto bestanden, nieuwe publicaties en ontwikkelingen en van de datum die de rechters zullen kiezen voor het bekendmaken van hun bevindingen.


 
   
Kijk en luister hier naar de getuigenissen (beschikbaar in 6 talen)

We hebben de verklaringen van de getuigen en deskundigen in zes talen op onze website geplaatst. De opening en sluiting van het Tribunaal zijn ook ondertiteld in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Voor degenen die niet de livestream konden bekijken: het is zeker de moeite waard om te kijken en te luisteren naar de getuigen, deskundigen, advocaten en rechters.

Engels || Duits || Spaans || Portugees || Frans || Italiaans || Interviews || Alle video’s || Verklaringen van de People’s Assembly


 
   
Niet alleen Monsanto: het Syngenta Zwartboek

Monsanto is (een erg duidelijk) voorbeeld van grote chemisch bedrijven die ons vergiftigen, ons milieu verontreinigen en die onze voedselaanvoer willen beheersen. Een andere grote milieuverpester is Syngenta, ’s werelds grootste pesticideproducent. Deze onderneming is bezig met fusieonderhandelingen met Chem-China, dat ook een strategische partner is van Monsanto. Syngenta is welbekend van zijn bijendodende neonicotinoïden (samen met Bayer) en van de zeer giftige herbicide Paraquat, dat verboden is in Europe. Paraquat wordt veel gebruikt in de VS en Latijnsamerika om onkruid te doden dat resistent is geworden voor Roundup, maar ook om Roundup Ready sojabonen te doden en te 'drogen'.

De activiteiten van Syngenta zijn vastgelegd door de Zwitserse organisatie Multiwatch in een zwartboek. De Engelse vertaling van dit schokkende document werd gepresenteerd tijdens de People’s Assembly in Den Haag. De teaser hiervan is te vinden op de campagnewebsite March Against Syngenta. Enkele hoofdstukken staan online in de 'Cases'-sectie. Het zwartboek is beschikbaar in de grote online boekwinkels.

Op de website is ook een open brief te vinden aan de landbouwminister van de Chinese Volks Republiek, Han Chang-fu: Stop de export van Paraquat geproduceerd door Syngenta en anderen in China!


 
   
Waarom handelsverdragen een bedreiging vormen voor de democratie

Er wordt veel gediscussieerd over handelsverdragen als CETA, TTIP en TPP. Een van de belangrijkste problemen is dat ondernemingen in die verdragen een nieuwe speciale positie krijgen, buiten de normale wetgeving om. Indien wij, de burgers, besluiten om een nieuwe wet in te voeren die onszelf of ons milieu beschermt, kunnen ondernemingen een land in een speciaal tribunaal aanklagen wegens winstverlies. Stel dat Europa volgend jaar glyfosaat zou verbieden, dan zou Monsanto onmiddellijk miljarden dollars schadevergoeding eisen wegens het verliezen van een erg winstgevend product. Idioot? Ja, daarom is die ‘investeerder-vs-staat geschillenbeslechting’ erg ondemocratisch en daarom moeten landen die verdragen niet ondertekenen.


 
   
"Het zaad van een nieuw verdrag over transnationale ondernemingen en mensenrechten is geplant"

In plaats van het faciliteren van straffloosheid voor ondernemingen is er nog een andere manier. In oktober was er een veelbelovende ontwikkeling bij de Verenigde Naties richting het opzetten van internationaal bindende regels. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de grootste bedrijven in de wereld omdat het hen zou verplichten de mensenrechten te respecteren op een manier hoe het nog nooit eerder gebeurd is. Veel landen - geleid door Zuidafrika en Ecuador – verleenden ondubbelzinnig hun steun aan wettig bindende regels. Dit zet precies de goede toon voor een ambitieuze en verstrekkende onderhandelingen. De besprekingen in Genève vielen ook op door een sterke en toenemende mobilisatie van maatschappelijke organisaties. Voorzitter Ecuador zal een proces voor formele onderhandelingen opstarten. Het zaad is geplant. Zie de persverklaring van Friends of the Earth.


 
   
Steun en donaties nog steeds welkom

Terwijl we wachten op de juridische opinie, zullen we de activiteiten van Monsanto en de fusie met Bayer blijven volgen en zullen we proberen de getuigen te steunen in hun zaken. Ruim 1100 organisaties en 88.000 mensen hebben getekend om dit proces te steunen. Help ons om daarvan 100.000 te maken. Vraag uw vrienden om te tekenen en deel onze berichten op de sociale media. Dankzij u hebben we het geld kunnen inzamelen dat nodig was om de hoorzittingen van het Tribunaal te organiseren. Help ons nu ook om de verwachte juridische opinie een maximaal in te zetten. Help ons om de misdaden van Monsanto te stoppen.


 
   
Twitter
Facebook
Website